โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน

DSC_7264ผอ.ศพส.อ.กงไกรลาศ ประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมทำค่ายตามโครงการชุมชนอุ่นใจ

DSC_7756

ผู้เข้าโครงการรายงานตัว  สสอ.รพ.สต.คัดกรองกรอกประวัติด้านสุขภาพเพื่อให้การช่วยเหลือในกรณีผู้เข้าค่ายมีโรคประจำตัว หรือเจ็บป่วย

DSC_8225
สุมิตรา ศรีสมบัติ   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด  โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ณ อบต.ท่าฉนวน  อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัยDSC_8243
มิตรา ศรีสมบัติ   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด  โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน  และพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการ  โดยให้แนวคิดในการใช้ชีวิตเป็นคนดีในสังคม  ด้วยความรักความห่วงใยเสมือนแม่ที่ห่วงลูกหลาน
DSC_7789
พ.ต.ท.สมนึก  นวลคำ  สวญ.สภ.ท่าฉนวน  ให้ความรู้สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน

 

1069850_459766197453543_441124424_n

พันตำรวจตรี สุชาติ สีขาว สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรท่าฉนวน
มอบภารกิจให้ชุดปฏิบัติการชุมชนมวลชนสัมพันธ์ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย

ผังการบังคับบัญชา

สมนึก
พ.ต.ท.สมนึก  นวลคำ  สวญ.สภ.ท่าฉนวน

สุชาติ
พ.ต.ต.สุชาติ  สีขาว     สวป.สภ.ท่าฉนวน

               รักษพงษ์
พ.ต.ท.รักษพงษ์   วังใน   หน.งานสอบสวน

ชนายุสร.ต.อ.ชนายุส    จิโน      สว.สส.สภ.ท่าฉนวน